Verhaal

Gemeentelijk monument Hamelweg 14, Wijhe

Auteur: 
Werkgroep Monumenten Olst-Wijhe

Adres  Hamelweg 14, 8131 RV Wijhe

 

Inleiding

De boerderij behorend bij De Gelder met schuur dateert uit circa 1920.
De boerderij is gelegen in het agrarisch gebied ten oosten van Wijhe en is met de voorgevel gericht op de weg.

 

Beschrijving

De dwarshuisboerderij telt één bouwlaag. Het samengestelde zadeldak is gedekt met kruispannen en heeft nokschoorstenen.
Alle gevels zijn opgetrokken in machinale baksteen en worden gekenmerkt door een rollaag en staafankers.
De symmetrische voorgevel heeft middenrisaliet met Vlaamse gevel en drie gevelstenen. De centraal gesitueerde entree bestaat uit een dubbele deur, een roedenverdeeld bovenlicht en een hanenkam.
Aan weerszijden is een venster gesitueerd met roedenverdeelde ramen, dito bovenlicht, hanenkam en luiken in de kleur van De Gelder. De Vlaamse gevel bevat een keperboogvenster met roedenverdeelde ramen, een driezijdig roedenverdeeld bovenlicht en een strek. De gootlijst is geprofileerd.
De linker zijgevel betreft een puntgevel met een venster als in de voorgevel. In de geveltop bevindt zich een venster met roedenverdeelde ramen en dito bovenlichten. Het geveldeel van de stal heeft verschillende entrees en vensters.
De schuur op rechthoekige plattegrond telt één bouwlaag. Het wolfdak is gedekt met kruispannen.
Alle gevels zijn opgetrokken in baksteen.
De symmetrische voorgevel bevat een groot en twee kleine vensters met roedenverdeelde ramen en een strek erboven. In de geveltop is een luik gesitueerd.
De linker zijgevel bevat lage getoogde ingangen en stalvensters met roedenverdeling.

 

Waardering

De boerderij en schuur zijn van algemeen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als voorbeeld van een dwarshuisboerderij uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in het buitengebied van Wijhe
- vanwege de zorgvuldig gedetailleerde vormgeving van het exterieur
- vanwege de relatieve gaafheid van het exterieur
- vanwege de functionele samenhang tussen de boerderij en de schuur
- vanwege de beeldbepalende ligging in een agrarisch gebied

 

Historie.

De boerderijnaam komt in vele variaties in de archieven voor: Woert, Woerth, Woerthe, Woertman, en zelfs als Broekhuis.
Het is nog als agrarisch bedrijf in functie, zij het dat er geen melkkoeien meer worden gehouden.
In de gevel zijn twee stenen aangebracht met religieuze teksten.

De eerste luidt:

Bidden maar zonder de hand aan de ploeg,
Is dat voor het Christelijk leven genoeg?

De tweede luidt:

Werken zonder het oog van de Heer,
daalt daar wel zegen des Heeren op neer?

De geschiedenis van dit pand is voor een groot deel terug te vinden in het archief van de Stads-en Atheneumbibliotheek te Deventer.

 

 

Reacties

Onderdeel van het thema: